Our Vision, Mission and Values2019-04-17T12:01:22+00:00

Our Vision, Mission and Values

Te Ohaaki | Our Vision

“Nui te kai, nui te aroha”

Te Tauākī | Our Mission Statement

“Kia māmā te ako me te whakaaro pai ki nga tika o te tamaiti ”

Ko ngā Mātāpono o te Kura | Our Kura Values

Te Ahikaa Whakapapa Rangatiratanga Kaitiakitanga Whanaungatanga