Ko wai mā ngā ringa raupā?2019-06-27T09:34:10+00:00

Ko wai mā ngā ringa raupā?

Position Name
Tumuaki Terina Ranginui Tahau
Pouako (Mangatoitoi) Ngatoru Wall & Terina Tahau
Pouako (Mangamutu) Aroha Wall-McMahon
Pouako (Mangakoura) Hinepare Tauroa
Pouako (Mangakaha) Nan Horiana Rolleston
Kaitiaki Pūtea/Tari/i ngā mea katoa Takiora Wall
Kaihautū o te Waka Kawe i ngā Mokopuna Nathan Wall
Kaitiaki Whenua Paahi  Wall
Kaitiaki ō ngā Whare Aramata Wall