Website Home2019-06-05T12:13:32+00:00

Mō tātou, mā tātou, e ai ki a tātou

Nau mai, haere mai ki tō mātou kura, ā, whakatau mai i raro i ngā rikiriki ō ngā pakeke kua para kē te huarahi Mei kore rātou ka tū pōhara ngā uri whakatipu nei
Mihimihi
Ko wai mātou?
Ngāti Tūtemohutatanga
Ko ngā Tuhinga Tautoko
Tono Whakauru Tamaiti